Fondurile Structurale si de Coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

PNDR

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

POS CCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

POR

Programul Operațional Regional

Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.

POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

POS M

Programul Operational Sectorial Mediu

Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

POS DCA

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

POP

Programul Operational Pescuit

Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

POS T

Programul Operational Sectorial Transport

Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.

POS AT

Programul Operational de Asistenta Tehnica

Obiectiv general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.