Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.
Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.
Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Măsura 4 – Investiții în active fizice

Investitii in exploatatii agricole
Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole
Marketingul produselor pomicole
Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Investiții în exploatații pomicole
Submăsura 4.1 a – Investiții în exploatații pomicole
infrastructura agricola_silvica
Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Marketingul produselor agricole
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Investitii in exploatatii agricole
Sub-Masura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
non-agricol din zonele rurale2
Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
non-agricol din zonele rurale
Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
Dezvoltarea fermelor mici
Sub-Masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

modernizarea infrastructurii
Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
modernizarea infrastructurii
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

suprafețe împădurite
Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

producători în sectorul pomicol
Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol