Submasura 4.1 a – Investiții în exploatații pomicole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

· Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

· Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

· Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

· Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:

·  Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Pentru fermele mici

· 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)

· 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

· 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mari  intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).