Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

· Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

· Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

· Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;

· Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

· Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARII:

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

· Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
· 40% pentru alte întreprinderi
· nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.