Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

· înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
· producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

· eficientă energetică;
· acțiuni de marketing;

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare  și cooperative agricole), cu condiția cainvestițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
·  900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 1.500.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).