Nu avem costuri ascunse

Oferim transparenţă totală în ceea ce privește costurile aplicate, care sunt reflectate şi prin contractele de colaborare pe baza cărora lucrăm. După analiza gratuită a eligibilității solicitantului aplicăm un tarif unic pentru serviciile de consultanță și întocmire proiect, și un tarif de succes după ce proiectul a fost admis și selectat pentru finanțare.

Elaborarea proiectelor

După o muncă precisă şi importantă în prealabil, vom trece la întocmirea cererii de finanţare în strictă concordanţă cu reglementările juridice ale ministerelor de resort. Vom înainta proiectul în concordanţă cu clauzele noastre stipulate prin contract oferind garanție pentru primirea proiectului pe criterii de formă şi conţinut. În urma înaintării proiectului monitorizăm cu atenţie calea acestuia până la semnarea contractului de finanțare.

Consultanţa de specialitate

La sediul firmei noastre vă stau la dispoziţie specialiştii noştri cu referinţe de renume şi atestate unionale în domeniu pentru a vă oferi consultanţa prin telefon, pe cale electronică sau chiar personal. Vă oferim totodată consultanţă şi sprijin în formarea ideii de dezvoltare a afacerii Dvs. ce stă la baza proiectului elaborat.

 • Evaluarea situației economico – financiară a solicitantului
 • Elaborarea planului de afaceri
 • Întocmirea studiului de fezabilitate
 • Analiza cost-beneficiu, memoriu justificativ
 • Elaborarea proiectului de finanțare şi completarea declaraţiilor necesare
 • Depunerea proiectelor de finanțare (și a documentelor anexe) la organele administarative pentru evaluare.
 • Asistenţă pe perioada verificării proiectului (în vederea soluționării eventualelor probleme)
Consultanţă pe perioada de implementare a proiectelor admise

După ce proiectul de finanţare a fost declarat câştigător, va începe ultima parte a lucrării. Firma noastră stă la dispozitia Dvs. şi în faza de implementare a proiectului unde pot apărea greşeli, în urma cărora aţi putea pierde sprijinul de finanţare, dar noi nici în această fază nu vă lăsăm singur. Managementul de proiect nu se termină cu depunerea şi aprobarea cererii de finanţare. Specialiștii nostri calificaţi stau la dispoziţia Dvs în ceea ce priveşte implementarea şi supravegherea proiectului. Asistenţa Dvs. este asigurată pe tot parcursul implementării proiectului.

 • Întocmirea şi depunerea dosarelor de decontare
 • Elaborarea caietelor de sarcini
 • Elaborarea rapoartelor de progres și raportului final
 • Elaborarea rapoartelor în perioada de post-implementare
Intermediere Bancară

Cei mai mulţi dintre clienţii noştri au idei de dezvoltare, ştiu ce doresc să dezvolte, dar pentru a realiza investiţiile, sursele proprii nu sunt suficiente. Majoritatea microintreprinderilor și IMM -urilor apelează la instituții financiare. Este posibil ca fondurile nerambursabile să fie insuficiente, în acest caz noi căutam cea mai bună posibilitate de creditare pentru firmele respective. În cele mai multe cazuri este necesară garanţia bancară sau leasingul dar şi în acest caz vă acordăm sprijinul nostru. Secretul unui om de afaceri constă în parteneriate de succes. Este foarte important modul, atitudinea în care institutul financiar primeşte clientul, ce condiţii oferă, dacă serviciile sunt prompte, este de încredere, stabil şi recunoscut.

Asigurăm consultanţă gratuită pentru verificarea și analiza eligibilităţii solicitantului.